pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNÜN EŞLİK ETTİĞİ ORGANOFOSFAT ZEHİRLENMESİ
PINAR ÜNVERİR, ÖZGÜR KARCIOĞLU, HAKAN TOPAÇOĞLU, NEŞE ÇOLAK

Amaç: Akut organofosfat (OP) zehirlenmesi üzerine çok fazla sayıda araştırma bulunmakla birlikte, OP maruziyeti sonrasında kardiyak enzim, klinik ve elektrokardiyografi (EKG) bulgularıyla birlikte ortaya çıkan bir akut miyokard infarktüsü (AMI) olgusu ilk kez bildirilmektedir. Olgu sunumu: Bilinen koroner arter hastalığı olmayan 57 yaşında kadın hasta evinde toz haldeki tarım ilacını per os intihar amaçlı almış. Evde yakınları tarafından baygın bulunup önce başka bir hastaneye götürülmüş ve genel durumu kötü olan hasta entübe edilmiş, ardından merkezimize transfer edilmiş. Hastanın acil serviste izleminde çekilen ilk EKG'sinde sinüs taşikardisi saptandı. İlk kardiyak enzimleri normal bulundu. İzlem EKG'lerinde değişik derivasyonlarda T negatifliği veya ST yükselmesi gelişti ve kardiyak enzimleri yüksek saptandı. Bu bulgularla hastada OP zehirlenmesine bağlı ST yükselmeli AMI düşünüldü. Zehirlenme ve AMI tedavisi sonrası yoğun bakımda ve serviste klinik bulguları tamamen düzelen hasta komplikasyonsuz taburcu edildi. Sonuç: OP zehirlenmesi ile başvuran hastalarda zehirlenmeye sekonder ortaya çıkan akut AMI gözardı edilmemelidir. Böyle bir şüphe durumunda EKG ve kardiyak enzim izlemi önerilir. 

Cilt 16, Sayı 1 (2006)