pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KARACİĞERİN PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİNE GENEL BAKIŞ
YAŞAR NAZLIGÜL, ALİ UZUNKÖY

Amaç: Artan hepatit C enfeksiyonu, alkolizm ve obeziteye bağlı olarak karaciğerin primer malign tümörlerinin prevalansı giderek artmaktadır. Konuya ilişkin son literatürleri de inceleyerek primer hepatik maligniteler üzerine genel bir değerlendirme yapmayı amaçladık. Ana bulgular: Hepatosellüler karsinoma (HCC) ve kolanjiyosellüler karsinoma, primer malign hepatik tümörlerin en sık görülenleridir. HCC, kronik parankimal karaciğer hastalığı zemininde ortaya çıkar. Parsiyel hepatektomi ve transplantasyon gibi etkin tedaviler, ancak erken dönemde uygulanabilir. Bu nedenle risk grubunu oluşturan hastaların yakın takibi önemlidir. Fibrolameller karsinoma, normal karaciğerde de gelişebilmektedir. Kolanjiosellüler karsinoma, bilier duktal hücrelerden köken alır; primer sklerozan kolanjit, clonorchiasis ve thorotrast başlıca risk faktörleridir. Sonuç: Primer karaciğer kanserleri için risk grubuna giren hastaların yakın takibi, erken teşhis ve etkin tedavilerin uygulanabilirliğini artırmaktadır. 

Cilt 16, Sayı 1 (2006)