pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KEMİKLEŞMİŞ PARATESTİKÜLER FİBRÖZ PSÖDOTÜMÖR
HÜSEYİN KILIÇ, PINAR KARABAĞLI, YAŞAR ÜNLÜ

Amaç: Tunika vajinalis testisten kaynaklanan bir kemikleşmiş paratestiküler fibröz psödotümör olgusunu sunmak. Olgu sunumu: 54 yaşında erkek hasta, büyüme gösteren sol hemiskrotumda ağrılı palpabl kitle şikayeti ile hastanemize başvurdu. Hastada 30 yıl önce geçirdiği hidrosel ameliyatı sonrası büyümeye başlayan kitle öyküsü vardı. Olguya testiküler neoplazi şüphesi ile radikal orşiektomi uygulandı. Histopatolojik bulgularla olguya kemikleşmiş paratestiküler fibröz psödotümör tanısı verildi. Sonuç: Bu nadir olgu literatür bilgileri ve diğer testiküler kitlelerin ayırıcı tanıları da gözönünde bulundurularak sunuldu. 

Cilt 16, Sayı 2 (2006)