pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERDE ALKOLSÜZ İÇECEK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
MUSTAFA ALPARSLAN BABAYİĞİT, RECAİ OĞUR, ÖMER FARUK TEKBAŞ, METİN HASDE

Amaç: Bu çalışmada genç erişkin erkeklerin günlük yaşamlarındaki içecek tüketim alışkanlıkları ve bunları etkileyen faktörler tanımlanmaya çalışılmıştır. Yöntem: İçecek tüketim alışkanlıklarını belirlemek üzere hazırlanan bir soru formu, 5-11 Mart 2005 tarihleri arasında bir askeri birlikte göreve yeni başlayan 1019 erbaş/er'e uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 21.1±1.8 yıl'dır. En çok tüketilen içeceğin "Kolalı içecekler" (1.4±2.1 L/hafta/kişi), en az tüketilen içeceğin "Enerji içeceği" (90±440 ml/hafta/kişi) olduğu bulunmuştur. Evlerinde buzdolabında en fazla bulundurulan içeceklerin süt (% 68.9) ve ayran (% 55.8) olduğu görülmüştür. İçecek tüketimlerini etkileyen faktörler arasında; aile gelir durumu, ailenin yaşadığı yerleşim birimi, öğrenim durumu, televizyon izleme durumu, arkadaşlarının içecek tüketim alışkanlıkları, içecek tad tercihleri ve yemek alışkanlıklarının etkili faktörler olduğu; buna karşın sigara alışkanlığının etkili bir faktör olmadığı görülmüştür. Çalışmaya katılanların % 63.9'u sigara içtiğini belirtmiştir. Haftalık kolalı içecek tüketimi ile içilen ortalama sigara miktarı arasında bir ilişki saptanmamıştır (r=0.112, P<0.05). Sonuç: Kolalı içecekler en fazla tüketilen içecek grubu olarak bulunmuştur. Susuzluğu gidermek için öncelikli olarak sağlıklı ve güvenilir içme suyu ve süt ürünleri tüketilmeli ve kolalı içeceklere tercih edilmelidir. 

Cilt 16, Sayı 4 (2006)