pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA FOLKLOR EGZERSİZİNİN ETKİSİ
BERRİN TOPÇU, SAFİNAZ YILDIZ, ZERRİN TOPÇU BİLGEN

Amaç: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) bulunan çocuklarda folklor egzersizinin etkisini göstermek amacıyla bu çalışmayı planladık. Yöntem: Çalışmamıza DEHB tanısı almış yaşları 8-12 yıl olan 1'i kız, 6'sı erkek, toplam 7 çocuk katıldı. Çocukların aileleri ve öğretmenlerine doldurulmak üzere Conner's ölçekleri verildi. Sonra tahmini ve gerçek reaksiyon zamanları ölçüldü. Folklor egzersizleri haftada 2 gün, günde 1,5 saat olacak şekilde 15 hafta boyunca uygulandı. 15 haftanın sonunda yapılan testler tekrarlandı ve eşleştirilmiş t-testi ile değerlendirildi. Bulgular: Öğretmenler ve aileler tarafından doldurulan Conner's ölçeklerinin total skorlarında egzersiz programı sonrasında anlamlı düşme saptandı. Tahmini reaksiyon zamanlarında da egzersiz programı sonrasında anlamlı yükselme bulundu. Sonuç: Biz çalışmamızda DEHB olan çocukların davranışları üzerinde egzersizin olumlu etkileri olduğunu gördük ve medikal tedaviye yardımcı olarak klinikte kullanılabileceğini düşünüyoruz. 

Cilt 17, Sayı 2 (2007)