pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - AMYAND FITIĞI
CENGİZ CETİNKAYA, COŞKUN POLAT

Amaç: Kasık fıtığı içerisinde appendiks vermiformisin bulunması "Amyand hernisi" olarak tanımlanmaktadır. Bütün kasık fıtığı olgularının yaklaşık % 1'inde saptanmaktadır. Genelde cerrahi girişim sırasında rastlantısal olarak tespit edilmektedirler. Preoperatif tanıları hemen hemen imkansızdır. Olgu sunumu: Bu olguda, 48 yaşında elektif "sağ kasık fıtığı" ve "göbek fıtığı" ön tanıları ile ameliyata alınan ve ameliyat sırasında rastlantısal olarak tespit edilen ve son derecede nadir bir patoloji olan "Amyand fıtığı" olgusunu sunmayı amaçladık. Sonuç: Her kasık fıtığı onarımında bu patoloji tanı akla getirilmelidir. 

Cilt 17, Sayı 2 (2007)