pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - HİDROJEN PEROKSİDİN DANA KORONER ARTERİNİ GEVŞETİCİ ETKİSİNDE L-TİPİ VOLTAJA BAĞLI KALSİYUM KANALLARININ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI
HASAN BASRİ ULUSOY, HÜLYA GÜLTEKİN, NURAN KÜÇÜK

Amaç: Bu in vitro çalışmada, hidrojen peroksidin L-tipi voltaja bağımlı kalsiyum kanallarını etkileyip etkilemediğinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Dana sol koroner arterinin inen ön dalından elde edilen halkalar rastlantısal şekilde bir kontrol ve iki deneme grubuna ayrıldı. Tüm halkalar 37 oC derecede Krebs-Henseleit solüsyonu içeren ve % 95 O2 - % 5 CO2 karışımı ile sürekli olarak gazlandırılan 10 ml hacminde organ banyosu içine alındı. 1,5 g gerim altında 90 dakika dinlenme periyodunu takiben halkalara ilaç ve maddeler uygulandı. Bulgular: Tüm gruplarda, kümülatif tarzda uygulanan hidrojen peroksit (10-7 – 10-2 M), serotonin (10-6 M) ile ön kasılma oluşturulan halkalarda doza bağlı gevşemeler oluşturdu. Deneme gruplarındaki gevşeme cevaplarının, Ltipi voltaja bağlı kalsiyum kanal blokeri nifedipin (10-6 M) ve L-tipi voltaja bağlı kalsiyum kanal açıcı BAY K-8644 (10-7 M) ile değiştirilmediği gözlendi (P>0.05). Sonuç: Bu veriler ile hidrojen peroksidin L-tipi voltaja bağımlı kalsiyum kanalları üzerine etkisinin olmadığı söylenebilir. 

Cilt 18, Sayı 2 (2008)