pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - NADİR GÖRÜLEN BİR LENFOMA TÜRÜ: İNTESTİNAL LENFOMA
MURAT ÇAKIR, TEVFİK KÜÇÜKKARTALLAR, SEVİNÇ HÜSEYİNOVA, AHMET TEKİN

Amaç: İnce barsak tümörleri nadir görülür. İntestinal lenfoma, özellikle jejunal yerleşimli olan daha nadirdir. Lenfomaların Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfoma olarak iki tipi vardır. Olgu sunumu: 62 yaşında erkek hasta yaklaşık 2 yıldır karın ağrısı şikayeti nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde sağ alt kadranda mobil, sert kıvamlı ve ağrısız kitle tesbit edildi. Ameliyatta jejuno-ileal bileşkede tümöral kitle bulundu. Patolojik incelemede lenfositik lenfoma tespit edildi. Sonuç: Prognoz histolojik tipe, evreye ve tedaviye bağlıdır. Bu tümörlerde ilk tedavi protokolu cerrahi olmakta ve sonrasında kemoterapi veya radyoterapi kombinasyonu eklenmektedir. İntestinal lenfoma nadir görülen bir vaka olduğu için sunmayı amaçladık. 

Cilt 18, Sayı 2 (2008)