pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Desfluran anestezisi sonrası karaciğer toksisitesi: olgu sunumu ve gözden geçirme
Mustafa Arslan, Ramazan Çiçek

 

Geleneksel inhalasyon anestezik ajanların ılımlı ve bazen de şiddetli karaciğer yetmezliğine yol açtıkları müşahade edilmiştir. Ancak yeni inhalasyon ajanları primer hepatotoksisitenin nedeni olarak kabul edilemezler. Bu olgu sunumunda laparoskopik kolesistektomi planlanan hipertansiyonu, peptik ülseri ve hiperlipidemisi olan ASA II, 65 yaşında kadın hastada desflurana bağlı karaciğer yetmez-liğini tanımladık. Preoperatif laboratuar değerleri normaldi. Operasyon esnasında, midazolam, remifentanil, sodyum tiyopental ve vekuronyum devamında da desfluran anestezisi uygulandı. Peroperatif 4L CO 2ile CO 2 insuflasyon basıncı 15 mmHg’da tutuldu. Peroperatif hastanın emodinamik parametreleri stabil olarak dökümante edildi. Laparoskopik kolesistektomi operasyonu 135 dakika sürdü. Serum alanin aminotransferaz ve aspartat aminotransferaz düzeyi postoperatif 2. günde sırasıyla 711 ve 621 U/L idi. Karaciğer enzimleri postoperatif 13. günde normale döndü ve hasta 15. günde taburcu edildi. Biz hepatotoksisiteyi bir önceki anestezi uygu-lanması sonrası, operasyonda uygulanan desfluran ile ilişkilendiriyoruz. Gelecekte hasta anestezi alacaksa total intravenöz anestezi uygulanabilir.
Cilt 22, Sayı 4 (2012)