pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İLERİ EVRE BORDERLİNE OVER TÜMÖRÜNÜN KONSERVATİF CERRAHİSİ SONRASI BAŞARILI IVF GEBELİĞİ: VAKA SUNUMU
MUSTAFA KAPLANOĞLU, HAKAN KIRAN, M. TURAN ÇETİN

Amaç: Borderline over tümörleri, çoğunlukla üreme çağı kadınlarında saptanmaktadır. Bu nedenle fertilite koruyucu tedavi bu hastalarda düşünülmelidir. Konservatif tedavi edilen hastaların çoğunda spontan gebelik elde edilebilir. Persiste eden infertil vakalarında ovulasyon indüksiyonu ve in vitro fertilizasyon uygulamaları önerilebilir. Olgu sunumu: Sunulan vakamız 24 yaşında, evre 3c seröz borderline over tümörü idi. Hastaya konservatif cerrahi tedavi yapıldı ve cerrahi sonrası adjuvan kemoterapi uygulanmadı. Cerrahi sonrası 2 yıl içerisinde spontan gebelik elde edilememesi nedeni ile hastaya IVF tedavisi önerildi. Şu anda, problemsiz 24 haftalık gebeliği bulunmaktadır. Sonuç: Konservatif tedavi, borderline over tümörü olan hastalarda bir tedavi seçeneği olarak durmaktadır. Tedavi sonrası gebelik spontan veya in vitro fertilizasyon uygulaması vasıtasıyla elde edilebilir. Fakat dikkatli izlem gereklidir. 

Cilt 18, Sayı 3 (2008)