pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - REKTAL PROLAPSUS NEDENİYLE REKTOPEKSİ YAPILAN HASTALARDA OPERASYONDAN SONRA GELİŞEN KABIZLIK PROBLEMİ: 3 FARKLI VAKA
HANDE KÖKSAL, HASAN BOSTANCI, B. BÜLENT MENTEŞ

Amaç: Rektal prolapsus tedavisinde çok sayıda cerrahi yöntem tanımlanmıştır. Abdominal rektopeksi ameliyatlarının anatomik başarısı iyi olmasına karşılık, postoperatif dönemde ciddi kabızlığa neden olabilmektedir. Kliniğimize aynı dönem içinde başvuran, biri daha önceden prolapsus nedeniyle ameliyat edilmiş, üç rektal prolapsus hastasında konu teknik olarak irdelendi. Olgu sunumları: İlk olguya düzenli defekasyon alışkanlığından dolayı sadece posterior rektopeksi, ikinci olguya preoperatif kabızlık yakınmasından dolayı posterior rektopeksi ile birlikte sigmoid kolon rezeksiyonu uygulandı. Üçüncü olguya ise 10 yıl önce geçirilmiş posterior rektopeksi ameliyatı sonrasında gelişen kronik kabızlık nedeniyle sigmoid kolon rezeksiyonu eklendi. Hastaların ameliyat sonrası erken dönem izlemlerinde kabızlık sorunu, nüks veya başka komplikasyon gözlenmedi. Sonuç: Erken dönem sonuçlarının uzun vadede de sürmesi halinde, burada sunulan üç farklı vakaya yaklaşımın rektal prolapsus cerrahisi sonrası görülebilecek olası problemlerin önlenmesi açısından iyi birer örnek olduğu düşüncesindeyiz. 

Cilt 18, Sayı 3 (2008)