pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - SON VERİLER IŞIĞINDA KALP DIŞI CERRAHİ ÖNCESİ KARDİYAK DEĞERLENDİRME
MEHMET YAZICI, MEHMET KAYRAK, FATİH KOÇ

Amaç: Kalp dışı cerrahi sonrası, kardiyak komplikasyonlar perioperatif morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir. Hastaların sistematik olarak preoperatif değerlendirilmesi, perioperatif kardiyak olayları ve maliyeti azaltır. Ana bulgular: Hastayı takip eden doktor, kardiyolog, cerrah ve anestezistin birlikte çalışması, tedavinin gerçekçi, uygun ve optimal olmasını sağlayarak, perioperatif kardiyovasküler riski düşürür. Sonuç: Klinik olarak düşük riskli ve fonksiyonel kapasitesi iyi olan hastalarda, düşük ve orta riskli cerrahi müdahaleler mükemmel bir prognozla, ek bir değerlendirme gerekmeksizin yapılabilir. Ayrıca daha önceden revaskülarize edilen stabil hastalar da güvenle opere edilebilir. 

Cilt 18, Sayı 3 (2008)