pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - OBEZİTE TEDAVİSİNDE 2 HZ FREKANSTA ELEKTROAKUPUNKTUR VE DİET UYGULAMASININ VÜCUT AĞIRLIĞINA VE VÜCUT YAĞ AĞIRLIĞINA ETKİLERİ
MEHMET TUĞRUL CABIOĞLU, NURİ ÇETİN, SİNEM KÖYMEN, GÜLNAZ ARSLAN

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 2 Hz frekanstaki elektroakupunktur (EA) ve diyet ile sadece diyet uygulamasının, obezlerin vücut ağırlıklarına, bazal metabolizma hızına, vücut yağ ağırlığına ve yağsız vücut ağırlığına etkilerini araştırmaktır. Yöntem: Elektroakupunktur ve diyet uygulaması yaş ortalaması 48.70±8.97, vücut kütle indeksi (VKİ) 35.84±6.62 ve vücut ağırlığı 90.94±16.29 kg olan 20 obez kadına; sadece diyet uygulaması yaş ortalaması 49.45±12.91, vücut kütle indeksi (VKİ) 35.45±4.55 ve vücut ağırlığı 90.28±15.06 kg olan 20 obez kadına uygulanmıştır. Elektroakupunktur seçilen kulak ve vücut noktalarından haftada üç gün ve günde 1 seans olarak, diyet programı ise her iki gruptaki deneklere bazal metabolizma hızı ve günlük fiziksel aktivite miktarları hesaplanarak haftada en fazla bir kg verdirecek şekilde uygulanmıştır. Bulgular: Elektroakupunktur ve diyet uygulamasıyla başlangıçtaki vücut ağırlığından 30., 60. ve 90. günlerde % 5.18, % 8.33 ve % 11.57, başlangıçtaki vücut yağ ağırlığında 30., 60. ve 90. günlerde % 6.90, % 11.54 ve % 15.24 oranında azalma gözlendi (P<0.001). Diyet uygulaması ile başlangıçtaki vücut ağırlığından 30., 60. ve 90. günlerde % 3.46, % 5.47 ve % 6.76, başlangıçtaki vücut yağ ağırlığından 30., 60. ve 90. günlerde % 2.08, % 4.03 ve % 5.23 oranında azalma belirlendi (P<0.001). Her iki grup arasında, başlangıca göre 30., 60. ve 90. günlerde vücut ağırlığı yüzde değişiminde (sırasıyla P<0.05, P<0.01, P<0.001) ve vücut yağ ağırlığı yüzde değişiminde (sırasıyla P<0.01, P<0.001, P<0.001) farklılıklar tespit edildi. Elektroakupunkur ve diyet grubunda, vücut ağırlığı ve vücut yağ ağırlığında diyet grubuna göre daha fazla azalma olduğu belirlendi. Sonuç: Obezlerde, diyete ek olarak 2 Hz frekanstaelektroakupunktur uygulanmasının sadece diyet uygulamasından daha fazla vücut ağırlığı ve yağ ağırlığı kaybına neden olarak obezite tedavisinde etkili olduğu görüldü. Bunun elektroakupunktur etkisiyle olasılıkla yükselen serum beta endorfin veya diğer lipolitik maddelerin etkisinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Cilt 18, Sayı 4 (2008)