pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - TÜRKİYE?DE ULUSLARARASI ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONGRELERİNDE SUNULAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
NEVİN ŞAHİN, İLKAY GÜNGÖR

Amaç: 2001, 2003, 2005 ve 2007 yıllarında düzenlenen Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması (UÜSAP) kongrelerinde sunulan çalışmaların çalışmacı, araştırma tipi, örneklem ve konu açılarından değerlendirilmesidir. Yöntem: UÜSAP kongre kitapları gözden geçirilmiş ve incelenecek bilgiler kodlanarak bilgisayarda analiz edilmiştir. Bulgular: Kongrelere katılım yıllar içinde artmıştır. Ağırlıkla tanımlayıcı çalışmalar sunulmuş ve kadın örneklem üzerinde çalışılmıştır. Hemşire araştırmacılar çalışmalarda önemli şekilde yer almaya başlamışlardır. Aile planlaması yöntem kullanımı/bilgi/memnuniyet genel konuları azalırken, ana-çocuk sağlığı, üreme sağlığı hakları/beklentiler/hizmet kalitesi, menopoz, adolesan, enfeksiyonlar, cinsellik, şiddet ve acil kontrasepsiyon konuları son kongrelerde daha çok incelenmiştir. Sonuç: UÜSAP kongreleri yoğun katılımlı, multidisipliner ve gündemin takip edilmesinde faydalı olan değerli bilimsel kongrelerdir. 

Cilt 18, Sayı 4 (2008)