pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KOROZİV MADDE İÇİMİNE BAĞLI MİDE NEKROZU VE PERFORASYONU
TEVFİK KÜÇÜKKARTALLAR, FARUK AKSOY, AHMET TEKİN, HACI HASAN ESEN, M. METİN BELVİRANLI

Amaç: Koroziv madde içimi sonrası mide nekrozuna bağlı perforasyon oluşabilir. Mide nekrozu ve perforasyonunun ortaya konmasında en hızlı yöntem üst GİS‘in endoskopik incelemesidir. Bu tür hastalarda erken dönemde endoskopik inceleme yapılmasının önemini vurgulamayı amaçladık. Olgu sunumu: Koroziv maddeler çocukluk çağında kazara, ergenlik döneminde ise genellikle intihar amacıyla içilmektedir. 33 yaşında bir kadın intihar amacıyla % 15 hidroklorik asit içeren sıvı kireç çözücü içmiş ve yakınları tarafından acil servise getirilmiş. Hasta reanimasyon servisinde gözleme alındı. İlk 24 saat içinde üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapıldı. Özofagusta hemoraji ve yer yer nekrotik alanlar saptandı. Mide bol hemorajik sıvı ile doluydu. Ayrıca mide mukozası tamamen soluk görünümdeydi ve kanama odakları vardı. Hastaya medikal tedavi başlandı. Hastaneye yatışından 24 saat sonra akut batın tanısı konularak ameliyata alındı ve midenin antrum kısmında nekroza bağlı perforasyon tespit edildi. Ayrıca peritonit ve karın içi organlarda belirgin yapışıklıklar gözlendi. Hastaya total gastrektomi ve Roux en Y özofagojejunostomi ameliyatı yapıldı. Hasta postoperatif 2. gün zehirlenmeye bağlı multiorgan yetmezliği nedeniyle kaybedildi. Sonuç: Koroziv madde içimi sonrası erken dönemde yapılan endoskopik inceleme hastanın seyri açısından önemli bilgiler vermektedir. Oluşabilecek komplikasyonlar bu sayede erkenden teşhis edilebilecektir. 

Cilt 18, Sayı 4 (2008)