pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İNSÜLİN BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRLERİ (IGF): EGZERSİZ METABOLİZMASI VE KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ
SULTAN HARBİLİ

Amaç: Organizmanın büyümesi ve gelişmesi, hipotalamus- hipofiz ekseni boyunca büyümede etkili bir dizi hormon ve faktör tarafından regüle edilir. Bu derlemede IGF‘nin, kemik ve kas metabolizması ve egzersize cevabı üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ana bulgular: İnsülin benzeri büyüme faktörleri (IGF) somatik büyümede etkili olan, karaciğer ve birçok doku tarafından sentezlenebilen faktörlerdir. IGF-I ve IGF-II olarak iki önemli forma sahiptir. IGF-I daha çok postnatal, IGF-II ise intrauterin büyüme üzerinde etkilidir. IGF‘ler serumda bağlayıcı proteinlere bağlanarak hedef organlara taşınır; 6 tane bağlayıcı protein tanımlanmıştır (IGF 1-6). Hücre membranında insülin reseptörü, Tip-I reseptörü ve Tip-II reseptörü olmak üzere 3 farklı reseptöre sahiptirler. Kemik ve kas gelişimindeki metabolik etkilerini parakrin ve otokrin mekanizmalar üzerinden gerçekleştirirler. Sonuç: IGF‘nin kas dokusunda etkisi mekanik stresle (direnç egzersizleri) birlikte artar. Bundan dolayı kas kayıplarının önlenmesinde egzersiz etkin rol oynamaktadır. 

Cilt 18, Sayı 4 (2008)