pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - BACAKTA SEKONDER DERİ TUTULUMLU REKÜRREN MİKSOİD LİPOSARKOM: OLGU SUNUMU
BERNA AKSOY, HASAN METE AKSOY

Amaç: Liposarkomlar yağ hücrelerinden köken alan malign tümörlerdir. Liposarkomlar çeşitli kategorilere ayrılırlar: iyi diferansiye, miksoid/yuvarlak hücreli, pleomorfik ve dediferansiye tip. Bu olgu sunumunda sekonder deri tutulumu olan bir miksoid liposarkom olgusunun cerrahi tedavisi ve bu vesile ile bu konuda genel bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. Olgu sunumu: 31 yaşında erkek hasta sol bacak posteriorunda multipl tümöral kitle ile kendini gösteren rekürren miksoid liposarkom tedavisi için başvurdu. Tümöral nodüllerin geniş en blok eksizyonu yapılarak oluşan defekt deri grefti ile kapatıldı. Sonuç: Hastanın postoperatif izleminde herhangi bir sorun olmadı. Cerrahi materyalin incelemesi sonucunda miksoid liposarkom tanısına ulaşıldı. Miksoid liposarkomlar zayıf bir şekilde çevrelenmiş lezyonlar olup, eğer geniş ve derin cerrahi eksizyon yapılmazsa lokal olarak tekrarlayabilirler. Ayrıca lokal rekürrensin önlenmesinde adjuvan radyoterapi de önemlidir. 

Cilt 19, Sayı 1 (2009)