pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ÇOĞUL GEBELİĞİN EŞLİK ETTİĞİ CİDDİ BİR OVARYAN HİPERSTİMÜLASYON SENDROMU OLGUSU
SUNA ÖZDEMİR, NALAN CİHANGİR, MEHMET CENGİZ ÇOLAKOĞLU

Amaç: Kontrollü ovulasyon induksiyonu sonrasında çoğul gebeliği olan bir olguda gelişen ciddi ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS) ve sonuçlarını literatür bilgileriyle birlikte tartışmak. Olgu sunumu: Kontrollü ovulasyon induksiyonu sonrası oosit aspirasyonu ve embryo transferi gerçekleştirilen olguda yaklaşık 15 gün sonra, karında şişlik, nefes almada zorluk ve idrar çıkışında azalma şikâyetleri başladı. Pelvik ultrasonografisinde her iki overin hiperstimule görünümde olması, batında yaygın serbest sıvı saptanması üzerine ciddi OHSS tanısıyla kliniğimize yatırıldı. Hastanın hemogram bulgusu, Hb: 14,9 gr/dl, Htc: % 44,2, WBC: 13,100 idi. Diğer biyokimyasal değerleri normal sınırlarda kaydedildi. β-HCG titresinin yüksekliğine bağlı olarak gebelik pozitif olarak değerlendirildi. Olgumuz intravenöz kolloid replasman tedavisine yanıt vermedi. Toplam 10,000 cc parasentez ve 5000 cc torasentez yapıldı. Sıvı destek tedavisine rağmen genel durumunda bozulma devam etti. Bunun üzerine 8 hafta 1 gün ile uyumlu olan üçüz gebeliği sonlandırıldı. Gebeliğin sonlandırılmasını takiben genel durumu hızla düzelen ve bulguları normale dönen olgu sağlıklı olarak taburcu edildi. Sonuç: Rutin tedavilere yanıt vermeyen ve genel durum bozukluğu artarak devam eden OHSS olgularında gebeliğin sonlandırılması öncelikli olarak düşünülmelidir. 

Cilt 19, Sayı 1 (2009)