pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KLİNİK OLARAK NODÜLER BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMLA KARIŞAN BÜYÜK SOLİTER TRİKOEPİTELYOMA
BERNA AKSOY, HASAN METE AKSOY, BAHAR ÖÇ, EKREM CİVAŞ

Amaç: Trikoepitelyoma folliküler diferansiyasyon gösteren ve ender görülen bir deri tümörüdür. Soliter trikoepitelyomaların bazal hücreli karsinomadan ayırımının zorluğu iyi bilinmektedir. Bu hata payı hastanın tedavisi söz konusu olduğunda önem arz etmektedir. Olgu sunumu: Yetmiş beş yaşında bayan hasta burun sağ kanadı lateralinde yerleşmiş, 2x1,7x1 cm boyutlarında, santral olarak ülserasyon ve kurut içeren nodüler lezyon nedeniyle başvurdu. Klinik olarak nodüler BCC tanısı düşünüldü. Lezyon genel anestezi altında 4 mm cerrahi sınırla eksize edildi. Oluşan defekt superior yerleşimli nazolabial fleple tamir edildi. Cerrahi materyalin histopatolojik tanısı trikoepitelyoma olarak rapor edildi. Sonuç: Trikoepitelyomaları nodüler BCC‘den klinik olarak ayırt etmek bazen mümkün olmayabilir. Baş-boyun bölgesinde yerleşen nodüler BCC‘lerin ayırıcı tanısında trikoepitelyoma da düşünülmelidir. Cerrahi tedavi öncesi yapılacak insizyonel biyopsi ile daha radikal cerrahi tedaviler önlenebilir 

Cilt 19, Sayı 1 (2009)