pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - TIBBİ JEOLOJİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ
SİMGE VAROL, AYŞEN DAVRAZ, ERCAN VAROL

Amaç: Tıbbi jeoloji doğal jeolojik faktörler ve insan ve hayvan sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Yaşanılan bölgenin jeolojik yapısı, içme suyu ve toprak kalitesi ve bu unsurlardaki elementlerin bilinmesi kardiyovasküler hastalıkların tespit edilmesi ve önlenmesi açısından önemlidir. Çevremizde bulunan, direk veya indirek ilişki içinde olduğumuz bu elementleri ve kardiyovasküler sistem üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık Ana bulgular: Eser elementlerin eksikliği veya toksik dozda metallere maruz kalma çeşitli organ sistemlerini etkileyebildiği gibi kardiyovasküler sistemde de değişikliklere sebep olabilir. Sonuç: Bu yazıda kardiyovasküler sistemi etkileyen elementler ve sebebiyet verdikleri kalp-damar hastalıkları incelenmiştir. 

Cilt 19, Sayı 1 (2009)