pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - TAVŞANLARDA ANAL SUBMUKOZAL VEYA İNTRAVENÖZ YOLLA UYGULANAN SİKLOFOSFAMİDİN LOKAL VE SİSTEMİK KOMPLİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
MEHMET ÇERÇİ, SALİM GÜNGÖR, KADİR YILMAZ, ETHEM ÖMEROĞLU, A. İHSAN GÜLEÇ, AYŞE YAVUZ, MEHMET YÜNCÜ

Amaç: Bu çalışmada anal submukozal ve intravenöz yolla uygulanan siklofosfamidin lokal ve sistemik yan etkilerini karşılaştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: 20 gün süre ile 10 tavşana intravenöz, 10 tavşana anal mukozal yolla siklofosfamid verildi. Deneyin sonuçlanmasından sonra karaciğer, böbrekler ve rektumdan numuneler hazırlandı. Bulgular: Mikroskopik incelemede intravenöz injeksiyon yapılan grupta karaciğer dejenerasyon sahaları görülürken, anal submukozal injeksiyon grubunda dokularda dikkate değer bulguya rastlanmadı. Sonuç: Siklofosfamidin anal submukozal uygulanması tercih edilebilir.

Cilt 7, Sayı 3 (1997)