pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İZMİR İLİNDE 112 ACİL AMBULANS HİZMETLERİNİN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
LEVENT KIDAK, PEMBE KESKİNOĞLU, TURHAN SOFUOĞLU, ZEYNEP ÖLMEZOĞLU

Amaç: İzmir İli‘nde, 2004-2005 yıllarında 112 acil ambulans hizmetlerinin kullanımı değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Acil çağrı formları değerlendirilerek geriye dönük tanımlayıcı bir çalışma yapıldı. Araştırmanın değişkenleri, kayıtlarda var olan yaş, cinsiyet, acil çağrının nedeni, olayın gerçekleştiği yer, ambulans ekibinin ön tanıları ve ekip müdahalesinin sonuçlanma durumuydu. Veri çözümlemesinde Pearson ki-kare testi uygulandı. Bulgular: Toplam 102.905 başvuru kaydının % 52,9‘u erkekti. En fazla acil çağrıyı yapan kişi hasta yakını (% 44,6) ve resmi kurumdu (% 28,6). Tüm yaş gruplarında acil ambulans kullanım sıklığı 2004 yılında 14,8/1000 olarak saptandı. 65 yaş ve üzeri yaşlılarda ambulans kullanımı diğer yaş gruplarından 3,7 kat daha fazlaydı. Olguların % 84,8‘inde hastaneye nakil, hastaneden hastaneye nakil veya olay yerinde müdahale yapılarak ambulans hizmeti etkin kullanılmıştı. Olgular en çok yaz aylarında (% 27,2), ve akşam saatlerinde (1800-2000) ambulans hizmetini kullanmıştı. Acil çağrıların en sık nedenleri tıbbi rahatsızlıklar (% 69,5) ve trafik kazalarıydı (% 14,2). Ambulans ekibi tarafından konulan en sık tanı kardiyovasküler hastalıklardı (% 20,2). Sonuç: İzmir dahil Türkiye‘de ambulans kullanım oranı gelişmiş ülkelere göre düşüktür. Kayıt formlarında eksiklikler bulunmaktadır. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin organizasyonunun geliştirilmesi gerekmektedir. 

Cilt 19, Sayı 3 (2009)