pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - MANTAR ZEHİRLENMESİNDE HEMOPERFÜZYON VE PLAZMAFEREZİN BİRLİKTE KULLANIMI (OLGU SUNUMU)
HÜSEYİN ATALAY, İBRAHİM GÜNEY, LÜTFULLAH ALTINTEPE, ELİF ÇİFTÇİ, HALİL ZEKİ TONBUL

Amaç: Ülkemizde zehirli mantarların yenmesi sonucu ölüm oranı çok yüksektir. Tedavide hemoperfüzyon ve plazmaferezin birlikte kullanımı konusunda yeterli veri yoktur. Olgu sunumu: Yirmidört yaşında, geçmişinde her hangi bir rahatsızlığı olmayan ve ilaç kullanmayan hasta, yedi gün önce mantar yeme hikayesi ve bulantı, kusma, tüm vücutta ve gözlerinde sararma, bilinç bulanıklığı şikayetleriyle acil servisimize başvurdu. Hasta mantar zehirlenmesine bağlı akut böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği olarak değerlendirildi. Hastaya bir kez hemoperfüzyon ve beş kez plazmaferez, taze donmuş plazma desteği ile yapıldı. Sonuç: Mantar zehirlenmesi yüksek mortalitesinden dolayı, hemoperfüzyon ve plazmaferez tedavisi şansının, bu hastalar için göz ardı edilmemesi gerektiği düşüncesindeyiz. 

Cilt 19, Sayı 3 (2009)