pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ŞANLIURFA YÖRESİNDE HEPATİT B VİRÜS TAŞIYICILIĞI
MUSTAFA KÖSECİK, YAŞAR NAZLIGÜL, BURHAN CEBECİ, MAHMUT DALMAZ, M. MANSUR TATLI, H. HALDUN EMİROĞLU

Amaç: Bu çalışma, Şanlıurfa'da hepatit B virüs (HBV) taşıyıcılığını saptamak amacıyla yapıldı. Yöntem: Ocak-Haziran 1997 arasında H.Ü. Araştırma Hastanesi Pediatri ve İç Hastalıkları polikliniklerine ikter harici nedenlerle gelen hastalarda ve daha önce sarılık geçirmemiş donörlerde (yaşları 6 ay-72 yıl arası değişen toplam 1436 kişi) luminoimmunoassay yöntemiyle HBsAg pozitifliği araştırıldı. Bulgular: HBsAg pozitifliği % 11.8 olarak saptandı. Ne yaş ne de cinsiyet ile HBV prevalansı arasında ilişki saptanamadı. 2 yaş altında HBsAg pozitifliği % 11.0 bulundu. Sonuç: Şanlıurfa yöresinin yüksek endemik bir bölge olduğu ve bebeklerin aşılanmasının gerektiği kanaatine varıldı.

Cilt 7, Sayı 3 (1997)