pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ROZET OLUŞTURAN OSTEOSARKOM
EDİZ TUTAR, BETÜL BERBEROĞLU, MUSTAFA IŞIK, ÜLKÜ KAZANCI, GÜNHAN KARAKURUM

Amaç: Osteosarkomlar kemikte en sık görülen sarkomlardır. Nadiren bu tümör, rozet benzeri oluşumları da içine alan epiteloid şekilde görülebilir. Bu yazıda rozet oluşturan osteosarkom tanısı konulan bir erkek hastanın sunulması amaçlandı. Olgu sunumu: Rozet oluşturan osteosarkomlar, merkezlerinde matriks oluşumu gösteren rozet yapıları içeren, nadir görülen bir osteosarkom alt tipidir. Bu tümör kötü prognoza sahiptir. Bu yazıda, distal femurunda rozet oluşturan osteosarkom tanısı alan 10 yaşında erkek hasta kısa bir literatür incelemesi ile sunmaktayız. Sonuç: Rozet oluşturan osteosarkomlar rutin histolojik incelemede herhangi bir moleküler tetkik uygulamaya gereksinim göstermeden kolayca tanınabilirler. Rozet oluşturan osteosarkomlar kötü prognoza sahiptirler; bu nedenle bu tümörler diğer osteosarkomlardan ayrılmalıdırlar. 

Cilt 19, Sayı 4 (2009)