pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ORTA VE YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL FOBİK BELİRTİ YAYGINLIĞI
NAZMİYE KAYA, A. SAVAŞ ÇİLLİ, RÜSTEM AŞKIN, HASAN HERKEN, İSHAK ÖZKAN, RAHİM KUCUR

Amaç: Bu çalışmada orta, lise ve üniversite öğrencilerinde sosyal fobik belirtilerin yaygınlığı ve sosyo-demografik özelliklerle ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Çalışma 733'ü kız, 920'si erkek, toplam 1653 öğrenci üzerinde gerçekleştirildi. Öğrencilere sosyo-demografik özellikleri saptamak için araştırmacılar tarafından geliştirilen bir form ile Uluslararası Bileşik Tanı Görüşmesinin sosyal fobi alt bölümü ve anne-baba tutum ölçeği verildi. İstatistiksel analizlerde ki kare testi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin % 24.2'sinde sosyal fobik belirtiler saptandı. Sosyal fobik belirtilerin kızlarda, orta okulda okuyanlarda, sosyo-ekonomik durumu kötü olanlarda, 1. derece akrabalarında sosyal fobik belirti bildirenlerde ve sigara veya alkol-ilaç kötüye kullanımı olanlarda daha yüksek oranda olduğu bulundu. Sonuç: Sosyal fobi, gençlik döneminde beklenenden yüksek sıklıkta görülmesi, gençlerin derslerdeki ve sosyal ilişkilerdeki başarılarını olumsuz yönde etkilemesi ve ikincil alkol ve madde kullanımına yol açması nedenleriyle önemli bir psikiyatrik hastalıktır.

Cilt 7, Sayı 3 (1997)