pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - PESTİSİT MARUZİYETİ VE NÖROLOJİK BOZUKLUKLAR
HAKAN İSTANBULLUOĞLU, RECAİ OĞUR, MAHİR GÜLEÇ

Amaç: Bu derlemede özet olarak; günümüzde pestisit maruziyeti sonucu gelişen nörolojik etkilerin ve nörolojik hastalıklar ile pestisit maruziyeti arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ana Bulgular: Bilinen pestisitlerin yüksek dozlarına akut olarak maruziyet iyi bilinen bir toksik tabloya sebep olmaktadır. Kronik maruziyetin de nörotoksik olduğu bilinmektedir, fakat ayrıntıları tam olarak anlaşılamamış bir konudur. Konu ile ilgili araştırmaların büyük kısmı pestisit maruziyetinin, nörolojik semptomların sıklığında ve nörodavranışsal değişikliklerde artışa sebep olduğunu söylemektedir. Söz konusu maruziyetin duyusal ve motor nöron fonksiyon kayıpları ile periferik sinir iletimi bozukluğuna sebep olduğunu ifade eden sınırlı sayıda çalışma vardır. Pestisit maruziyetinin Parkinson hastalığına sebep olduğunu ileri süren pek çok çalışma olsa da, nörodejeneratif hastalıklar ile ilgili aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Sonuç: Planlanacak yeni çalışmaların pestisit maruziyetinin kişisel ve intrauterin etkilerinin değerlendirilmesine yönelik olmasına ve organofosfatlar dışında diğer pestisit grupları ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir. 

Cilt 19, Sayı 4 (2009)