pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
BAŞAK KOLUMAN, ÜLVER DERİCİ

Amaç: Bu derlemenin amacı, böbrek fonksiyonlarında ani azalma ile karekterize, dahiliye pratiğinde sıkça karşılaşılan bir durum olan akut böbrek yetmezliğinin (ABY) sadece genel klinik anlamında değil aynı zamanda yoğun bakım ünitelerindeki (YBÜ) önemini de vurgulamaktır. Ana Bulgular: Ana bulgulara bakıldığında, YBÜ‘nde ABY‘nin yüksek oranda gözlemlendiği birçok çalışma ile ortaya konulmuştur. ABY vakalarının çoğunlukla multifaktöryal olduğu belirlenmiştir. Multiorgan disfonksiyonuyla giden sepsisin, YBÜ‘de gözlemlenen ABY etyolojisinde önemli bir yer tuttuğu ortaya konmuştur. YBÜ‘de gözlemlenen ABY‘nin izole organ yetmezliği gibi düşünülmemesi gerekliliği belirlenmiştir. Etiyolojisinden tedavisine kadar kompleks bir yapı gösteren ABY için en önemli yaklaşım korunmadır. Korunma amacına hizmet eden öneriler arasında, intravenöz izotonik hidrasyon, yeterli ortalama arterial basıncının sağlanması ve nefrotoksik ajan maruziyetinin en aza indirilmesi sayılabilir. Sonuç: Sonuç olarak, YBÜ‘ndeki ABY‘nin mortalitesi ve morbiditesi yüksek düzeylerde seyretmektedir. Renal mortaliteyi etkileyen faktörler arasında mekanik ventilasyon gereksinimi, inotrop desteği, oligüri, multiorgan disfonksiyonu (MODS), kormorbidite (konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, diabetes mellitus, karaciğer yetmezliği gibi) olarak sayılabilir. 

Cilt 19, Sayı 4 (2009)