pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - YAŞLI BİR KADINDA İŞEME BOZUKLUĞUNA VE BÖBREK YETMEZLİĞİNE YOL AÇAN DEV ÜRETRAL KARANKÜL VE GENİTAL PROLAPSUS
MUSTAFA OKAN İSTANBULLUOĞLU, EMEL EBRU ÖZÇİMEN, MURAT GÖNEN, TUFAN ÇİÇEK, AYLA ÜÇKUYU, HALİL KIYICI

Amaç: Üretral karankül kadın üretrasının sık gözlenen benign bir tümörüdür. Genellikle asemptomatiktir ve uzunluğu 1-2 cm arasında değişmektedir. Biz bu yazıda dev üretral karankülle beraber genital prolapsus olan olguyu tartışmayı amaçladık. Olgu sunumu: Pelvik prolapsus ve işeme bozukluğu ile başvuran, dev üretral karankül tespit ettiğimiz 72 yaşındaki kadın hasta literatür gözden geçirilerek sunuldu. Sonuç: Genital organ ve üretral patolojilerinin de böbrek yetmezliğine yol açabileceği akılda tutulmalıdır. 

Cilt 20, Sayı 1 (2010)