pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - SEMPTOMATİK TEDAVİ İLE TAKİP EDİLEN BİR ORF OLGUSU
ASLI HAPA, BERNA AKSOY

Amaç: Orf kendi kendini sınırlayan, tedavisi semptomatik olan ve insanlara koyun veya keçi gibi hayvanlardan bulaşabilen bir zoonozdur. Olgu sunumu: Elde yara şikayeti ile başvuran hastanın öyküsünde kuzu ile temas mevcuttu. Klinik olarak orf düşünülen hastaya semptomatik tedavi önerildi.15 gün sonunda hastanın lezyonları belirgin olarak gerilemişti. Sonuç: Orf enfeksiyonunda, elde yara şikayetiyle gelen hastalar yanlış tanı alabilmekte ve bu hastalarda semptomatik tedavi yerine iz bırakmaya dahi neden olabilecek farklı yöntemler uygulanabilmektedir. 

Cilt 20, Sayı 2 (2010)