pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ERZURUM VE YÖRESİNDEKİ LARİNKS KANSERLERİ: ETİYOLOJİ VE KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER (62 OLGU)
MEHMET KOÇ, HAKAN ÇETİNKAYA, M. TÜLİN EREM, H. TAHSİN ÖZDER

Amaç: Bu çalışma Erzurum ve yöresindeki larinks kanserlerinin etiyolojik ve kliniko-patolojik özelliklerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 1993-1997 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ve Kulak Burun Boğaz Anabilim Dallarına başvuran 62 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: Hastaların başvuru semptomlarının başında (% 84) ses kısıklığı gelmektedir. Hastaların % 75'i sigara tiryakisiydi. Lokalizasyonlar % 57 glottik, % 32 supraglottik, % 8 subglottik ve % 3 transglottikti. Histopatolojik tanı % 96 olguda epidermoid kanser, % 2 olguda adeno-squamöz kanser ve % 2 olguda da spinoselüler kanser idi. Başvuru ve takipte 4 hastada metastaz saptanmıştır. Sonuç: Onaltı hastaya cerrahi, 14 hastaya radyoterapi ve 32 hastaya cerrahi ve radyoterapi uygulandı. Halen 29 hasta düzenli olarak kontrole gelmektedir. 

Cilt 7, Sayı 3 (1997)