pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - HASTANE ÇALIŞANLARINDA AĞRININ LOKALİZASYONU VE YOĞUNLUĞUNUN AKTİVİTE İLE İLİŞKİSİ
ALİS KOSTANOĞLU, İPEK YELDAN, AYŞE ZENGİN, ANIL TEKEOĞLU, DEVRİM TARAKCI, TUĞBA KURU, YILDIZ ANALAY AKBABA

Amaç: Hastane çalışanlarında ağrının lokalizasyonu ve yoğunluğunun aktivite ile ilişkisini incelemekti. Yöntem: 351 katılımcının, Kısa Ağrı Listesi kullanılarak son 24 saat içinde hissedilen ağrının lokalizasyonu ve yoğunluğu ile bırakmak zorunda kaldığı aktiviteler (genel aktivite, ruhsal durum, yürüme yeteneği, normal iş, diğer insanlarla olan ilişkiler, uyku ve eğlence hayatı) arasındaki ilişki incelendi. İstatistiksel analizlerde Spearman korelasyon testi kullanıldı. Bulgular: Son 24 saat içinde boyun, sırt, bel, üst ekstremite, alt ekstremite ağrısı olan ve yaş ortalamaları 42,7±1,2 yıl olan toplam 351 kişi değerlendirildi. Bunlardan 101 kişi bel ağrısı, 75 kişi boyun ağrısı, 72 kişi sırt ağrısı, 56 kişi alt ekstremite, 47 kişi üst ekstremite ağrısından yakınmakta idi. Herhangi bir yerinde ağrısı olan kişilerin genel aktivite, ruhsal durum, yürüme yeteneği, normal iş, diğer insanlarla olan ilişkiler, uyku ve eğlence hayatı ile aralarında ileri derecede korelasyon bulundu (p=0,01). En kötü ağrı ve ortalama ağrı değerlendirilmesinde üst ve alt ekstremitedeki ağrı, omurgadaki ağrıdan daha yoğun bulundu. Sonuç: Hastane çalışanlarında ağrı yakınması omurgada daha yaygın görülmesine rağmen, ağrı yoğunluğu ekstremitelerde daha fazladır. Bu sonuç aktivitelere katılımda ekstremite kullanımının daha fazla olması nedeniyle, limitasyonlara yol açması ile ilişkilendirilebilir. 

Cilt 20, Sayı 3 (2010)