pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - DOCETAXEL KULLANIMINA BAĞLI BİR PALMOPLANTER ERİTRODİZESTEZİ SENDROMU OLGUSU
ÖZER ARICAN, EROL UZUNALİ

Amaç: Sistemik kemoterapi ilaçları bazen özel bir kutanöz ilaç reaksiyonu olan palmoplanter eritrodistezi sendromuna yol açabilmektedir. Özellikle 5-Flourourasil, doksorubisin ve sitozin arabinosidler bu tablodan sorumludur. Olgu sunumu: Burada memenin invazif lobüler duktal karsinomu nedeniyle tedavi gören kırk beş yaşında bir kadın hastada docetaxel tedavisini takiben gelişen palmoplanter eritrodizestezi sendromu sunulmaktadır. Sonuç: Palmoplanter eritrodizestezi sendromu yeni ilaç tedavileri ile daha sık görülebilir. Bu nedenle, klinisyenler tarafından daha iyi tanınması yararlı olacaktır. 

Cilt 20, Sayı 3 (2010)