pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ATİPİK KLİNİK ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKEN BİR KAPOSİ SARKOMU OLGUSU
BERNA AKSOY, HASAN METE AKSOY, ASLI ALTAYKAN-HAPA, MÜZEYYEN ASTARCI, MAHİ BALCI, HÜSEYİN ÜSTÜN

Amaç: Klasik tip Kaposi sarkomu çoğunlukla alt ekstremitelerde yerleşen, yavaş seyirli, koyu kırmızı- mor renkli nodüller şeklinde görülmektedir. Olgu sunumu: 77 yaşında erkek hastanın öyküsünde larinks karsinomu öyküsü mevcuttu ve topukta kısa süre önce çıkan hiperkeratotik bir lezyon nedeniyle başvurdu. Sonuç: Eksizyon sonrası histopatolojik olarak Kaposi sarkomu tanısı alan bu olguyu nadir görülen bu tümörün çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkabileceğini hatırlatmak amacıyla sunmayı uygun bulduk. 

Cilt 20, Sayı 3 (2010)