pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İLERİ EVRE KANSER HASTALARINA BAKIM VERENLERİN YORGUNLUK VE UYKU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÜLKÜ GÖRGÜLÜ, NURAN AKDEMİR

Amaç: Araştırma, ileri evre kolorektal ve mide kanseri hastalarına bakım verenlerin uyku ve yorgunluk sorunlarına hemşirenin eğitim ve danışmanlık hizmetinin etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 30 bakım veren birey oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Bakım Veren Tanıtım Formu, Hasta Tanıtım Formu, Hasta Semptomlarını Yönetim Formu, Bakım Verenin Eğitim ve Danışmalık Hizmetini Değerlendirme Formu, Piper Yorgunluk Ölçeği, Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği ve Öz Bakım Gücü Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan bakım verenlere, hastalarının kemoterapi tedavilerinin ilk küründe kendine bakım ve hastalarının semptomlarının yönetimi konularında yüz yüze eğitim yapılmıştır. Daha sonra bakım verenlere, hastalarının 6 aylık tedavilerinin sonuna kadar gereksinimlerine göre telefon ile semptom yönetimine ve kendi bakımlarına yönelik danışmanlık yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Yüzdelik, Eşleştirilmiş İki Grup Arasındaki Farkların Testi, Tekrarlı Ölçümlerde ANOVA Testi ve Korelasyon Testi kullanılmıştır. Bulgular: Altıncı kürde bakım verenlerin uyku kalitesi ve yorgunluk puanlamasında; öz bakım gücü puanında anlamlı bir düşme oldu. Sonuç: Kanser hastasına bakım verenlere, gereksinimlerine göre hastalarının semptomlarının yönetimine ve kendilerine bakıma yönelik düzenli olarak eğitim ve telefon ile danışmanlık yapılması önerilmiştir. 

Cilt 20, Sayı 4 (2010)