pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KONYA?DA PİLONİDAL SİNÜSÜN CERRAHİ TEDAVİSİNDEKİ DEĞİŞİM
ÖMER KARAHAN, M. ALİ ERYILMAZ, BARIŞ SEVİNÇ, HANDE KÖKSAL, NERGİS AKSOY, FARUK AKSOY

Amaç: Konya’ da son 11 yılda pilonidal sinüs (PS)’ ün cerrahi tedavisindeki değişimi belirlemek. Yöntem: Çalışma 1999 Ocak başından 2009 Aralık sonuna 11 yılı kapsamaktadır. Bu dönemde Konya’da Numune Hastanesi (NH), Eğitim Araştırma Hastanesi (EAH) ve Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde (TFH), PS ameliyatı yapılan 4009 hastanın ameliyat verileri incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet dağılımı ve tedavi yöntemleri değerlendirildi. Bulgular: PS bulunan 4009 vakanın 3591’i (% 89.6)) erkek, 418’i (% 10.4) kadındı. Dönemin ilk yarısında NH ve EAH de flepli tedavi (FT) nadirdi. NH’ nde ilk 5 yılda FT edilen hasta sayısı 14 (% 4) idi. NH’ nde FT oranı 2004 yılında % 43.8, 2005’de % 61.8’e ulaşmakta idi. Sonraki yıllarda oran hep % 50’nin üzerinde olup 2009’da % 82.4’e ulaşmakta idi. EAH’ de ilk 7 yılda FT edilen 15 (% 2.1) vaka vardı. FT oranı 2007 yılında % 44.4, eğitim kliniklerinin kurulduğu 2009 yılında % 92.8 olmuştu. TFH de FT oranı sadece 2000 yılında % 50’nin altında (% 48.3) idi. Oran 2009’da % 79.6’ya ulaşmaktaydı. 1999’dan 2009’a FT’de artış üç hastanede de anlamlıydı. Sonuç: PS’ün FT’si TFH’de baştan beri en önemli tercihtir. Bu değişim Sağlık Bakanlığı hastanelerine 5-8 yıl daha geç intikal etmiştir. Günümüzde PS’ün FT’si üç kurumda hastaların yaklaşık % 80’den fazlasında tercih edilmektedir. 

Cilt 20, Sayı 4 (2010)