pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KANALİKÜLER ADENOM
MUHAMMED EMİN GÜLDÜR, MUHARREM BİTİREN, İLYAS ÖZARDALI, İMRAN ŞAN, İSMAİL İYNEN, M. HÜSEYİN METİNEREN

Amaç: Kanaliküler adenoma, minör tükrük bezlerinden köken alan ve nadir görülen benign bir tümördür. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık rastlanır. Lezyon, genelde üst dudakta ağrısız kitle şeklinde ortaya çıkar. Olguların bir kısmı makroskopik ya da mikroskopik multifokaldir. Olgu sunumu: Çalışmamızda sol üst dudak mukozasında 7 aydır gelişen ağrısız kitlesi olan 56 yaşındaki bayan hasta sunuldu. Sonuç: Histopatolojik incelemede multifokal özelliğe sahip minör tükrük bezi kanaliküler adenomu tanısı alan olgumuz; klinikopatolojik ve immünohistokimyasal özellikleri ile literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı. 

Cilt 20, Sayı 4 (2010)