pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KARACİĞERDEN KÖKEN ALAN MEZENKİMAL HAMARTOM: RADYOLOJİK BULGULAR
SEDA ÖZBEK, ORHAN ÖZBEK

Amaç: Karaciğerden köken alan mezenkimal hamartom nadir görülen benign bir tümör olup iki yaş altı çocuklarda izlenir. Mezenkimal hamartomun kistik, solid, ve mikst olmak üzere üç farklı tipi vardır. Nadir görülen bu tümörün tanısında ve tiplendirilmesinde ultrasonografi ve çok kesitli bilgisayarlı tomografi değerli bulgular vermektedir. Olgu sunumu: Bu makalede karında şişlik ve nefes almakta güçlük yakınması ile pediatri bölümüne başvuran 7 aylık erkek olguda saptanan geniş boyutlu kistik hepatik mezenkimal hamartomun ultrasonografi, çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları sunulmuştur. 

Cilt 20, Sayı 4 (2010)