pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Olası Trastuzumab kullanımına bağlı gelişen Pyojenik Granülom
Özlem Bilgiç, Hilmi Cevdet Altınyazar

Kemoterapötik ajanlara bağlı çok farklı mukokutanöz yan etkiler gelişebilmektedir. Son yıllarda, insan epidermal reseptörü (HER)'nü hedefleyen ilaçlar solid  tümörlerin tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. HER 1/EGFR inhibitörlerine bağlı çok sayıda  kutanöz yan etki bildirilmiş olmasına rağmen, HER2 ile  ilişkili spesifik kutanöz yan etki nadir olarak bildirilmiştir. Trastuzumab HER2'ye yönelik rekombinant monoklonal bir antikordur ve erken ve metastatik meme kanseri için kullanılmaktadır Burada meme kanseri için trastuzumab ile tedavi edilirken sol kulak memesinde piyojenik granülom gelişen 47 yaşında bir kadın olgu sunulmaktadır.

Cilt 23, Sayı 1 (2013)