pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - SCHWENİNGER-BUZZİ TİPİ PRİMER ANETODERMA
ÖZER ARICAN, MENEKŞE YEŞİLTEPE, FULYA ÖZ PUYAN

Amaç: Anetoderma; mid-dermal elastik dokunun kaybı ile giden iyi seyirli nadir bir dermatoz olup atrofik, oval ya da yuvarlak, deri renginde, fıtıklaşma veya cep oluşumları gösteren, gevşek görünümlü maküller ile seyreder. Klasik olarak primer (idiyopatik) ve sekonder (aynı bölgedeki bir inflamatuvar dermatozu takiben gelişen) olmak üzere ikiye ayrılır. Primer formu daha çok 20-40 yaşlarındaki kadınlarda gözlenir ve gövde en çok etkilenen bölgedir. Olgu sunumu: On dört yaşındaki sağlıklı bir erkekte bilateral üst ekstremite yerleşimli primer anetoderma olgusu sunularak kliniği, olası etyolojisi, ilişkili olabileceği durumlar ve sınırlı sayıdaki tedavi seçenekleri tartışılmıştır. Sonuç: Primer anetodermanın etyolojisi hâlâ bilinmemektedir. 

Cilt 20, Sayı 4 (2010)