pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İLKOKUL ÇOCUKLARINDA A GRUBU BETA HEMOLİTİK STREPTOKOK ENFEKSİYONU SIKLIĞI
FATİH ÖZCAN, AKIN İŞCAN, ZAFER ÇETİNKAYA, ABDULLAH GÜNEN, A. ZEKİ ŞENGİL

Amaç: Bu araştırma, komplikasyonları toplum sağlığı bakımından büyük önem taşıyan A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonunun ilkokul çocuklarındaki sıklığını belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Bir nokta prevalans araştırması olan çalışma, Manisa il merkezinde rasgele belirlenen bir ilkokulda 1995 yılı Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştirildi. Dördüncü ve beşinci sınıfa devam eden 197 öğrenci çalışmaya alındı. Bulgular: Olguların % 14.2'sinde A grubu beta-hemolitik streptokok üredi. Enfeksiyon sıklığının değişik faktörlerle ilişkisi incelendi. Enfeksiyon sıklığı ile farenks hiperemisi arasında ilişki saptandı. Sonuç: İlkokul öğrencilerinde A grubu beta-hemolitik streptokok prevalansı yüksektir ve toplum sağlığı için önemini korumaktadır

Cilt 7, Sayı 3 (1997)