pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - RENAL ANJİOMYOLİPOMA (OLGU SUNUMU)
YAŞAR ÜNLÜ, Y. VEHBİ OCAK, MUHARREM BİTİREN, H. İLYAS ÖZARDALI

Amaç: Böbrekte anjiomyolipoma teşhisi konulan bir olgunun, nadir görülmesi nedeniyle, literatür bilgileri ışığında tartışılması amaçlandı. Olgu sunumu: 16 yaşında bayan hastada 2 haftadır sağ yan ağrısı ve üriner enfeksiyon şikayetleri ve nefrektomi materyalinin mikroskopisinde kalın duvarlı yapılar, matür yağ dokusu ve düz kas liflerinin karışımından oluşan tümöral yapı gözlendi. Sonuç: Anjiomyolipoma klinik açıdan dikkatle izlenmelidir. 

Cilt 7, Sayı 3 (1997)