pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - BARSAK TIKANIKLIĞI VE ÜRİNER RETANSİYONA YOL AÇAN REKTAL YABANCI CİSİM
ABİDİN TÜZÜN, ULAŞ ADAY, AKIN ÖNDER, MURAT KAPAN, CELALETTİN KELEŞ

Amaç: Anal kanal, rektum ve sigmoid kolona yerleşen yabancı cisimler, yol açtığı komplikasyonlar nedeni ile önemli acil cerrahi sorunlardan birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada transanal yol ile rektuma kaçan ve üriner retansiyona yol açan rektal yabancı cisim olgusunun güncel literatür eşliğinde sunulması amaçlanmıştır. Olgu sunumu: Defekasyonu indüklemek için anal kanala yerleştirdiği yabancı cismin rektuma kaçması sonucu kliniğimize başvuran 69 yaşında erkek hastada üriner retansiyon geliştiği görüldü. Perforasyona neden olmayan yabancı cisim non-operatif yöntemle transanal yoldan çıkarıldı. Sonuç: Perforasyon gibi komplikasyonlara yol açmamış olan rektal yabancı cisimlerin çıkarılmasında öncelikli olarak cerrahi dışı yöntemler kullanılmalıdır

Cilt 21, Sayı 2 (2011)