pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - OVERLAP SENDROMLU OLGUDA EKSTÜBASYON SONRASI SOLUNUM YETMEZLİĞİNDE NONİNVAZİV VENTİLASYON UYGULAMASI
MEHTAP TUNÇ, FATMA ULUS, TUĞRUL ŞİPİT, ESER ŞAVKILIOĞLU

Amaç: “Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS)” uyku sırasında üst hava yollarının kollapsına bağlı olarak gelişen, tekrarlayan hava akımında kesilme (apne) atakları ile karakterizedir. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve OSAS’ın bir arada olması “Overlap Sendromu (OS)” olarak adlandırılır. OS’u olan hastalarda gündüz gaz değişiminde bozulma ve solunum yetmezliği gelişme riski sadece OSAS’lı olgulara göre daha sıktır. KOAH akut atağına bağlı bazı hastalarda ciddi solunum yetmezliği gelişebilir ve mekanik ventilatör (MV) desteği gerekebilir. Olgu sunumu: 58 yaşındada erkek olgu OS tanısı ile takip edilirken, hiperkapnik solunum yetmezliği gelişmesi üzerine yoğun bakıma alındı ve MV’e bağlandı. 48. saatte self-ekstübasyon sonrası solunum sıkıntısı gelişen olguya BİPAP cihazı ve yüz maskesi ile noninvaziv ventilasyon (NİV) uygulandı. 12.saatte yüz maskesine bağlı laserasyon gelişmesi üzerine total yüz maskesine geçildi. NİV ile kan gazları düzelen olgu servise nakil edildi. Sonuç: NİV, endotrakeal entübasyona ve invaziv pozitif basınçlı ventilasyona alternatif olabilir. MV’de takip edilen olgularda başarısız ekstübasyon sonrası re-entübasyon artmış mortalite ile ilişkilidir. Olgumuz OS’lu olgularda ekstübasyon sonrası solunum yetmezliğinde; NİV uygulamasının efektif olduğunu göstermiştir. Ayrıca NİV başarısında ventilatör modlarının seçimi kadar maske seçiminin de önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Cilt 21, Sayı 2 (2011)