pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - TURNİKE KULLANIMI SONRASI FEMORAL SİNİR HASARI
NİLAY ŞAHİN, ENDER SALBAŞ, HATİCE UĞURLU

Amaç: Sağ dize uygulanan artroskopik girişim sonrası bacakta güçsüzlük, uyluğun ön-yan yüzünde uyuşma ve karıncalanma şikayeti gelişen olgunun sunulması. Olgu sunumu: Sağ dizde gelişen travma sonrası artroskopik olarak menisektomi operasyonu geçiren hastanın aynı bacakta güçsüzlük ve uyuşma şikayeti gelişti. Bunun üzerine yapılan elektromyografik incelemede hastada ağır femoral sinir hasarı tespit edildi ve nedeni operasyon sırasında uygulanan pnömatik turnikeye bağlandı. Hastanın takiplerinde yapılan fizik muayene ve elektromyografik incelemelerinde bir iyileşme gözlenmedi. Hastaya dizini kilitlemesini sağlayarak yürümesine yardımcı olması amacıyla bir dizlik verildi. Sonuç: Alt ekstremiteye yönelik yapılan cerrahi girişimlerde uygulanan pnömatik turnike femoral sinir hasarlanmasına yol açabilir. Bu nedenle turnike kullanımında dikkatli olmak gerekir. 

Cilt 21, Sayı 2 (2011)