pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ADENOZİN VE SOLUNUMSAL ETKİLERİ
GÜNFER TURGUT

Amaç: Bu makalede adenozin ve solunumun ayarlanmasında bir aracı olarak adenozinin muhtemel rolü kısaca özetlenmiştir. Ana bulgular: Normalde beyinde düşük konsantrasyonda bulunan bir pürin nükleoziti olan adenozin, nörotransmiterlerin salgılanmasını inhibe ederek sedasyon, lokomotor aktivitede azalma, antikonvülsan ve anksiyolitik etkiler gösterir. Sonuç: Hipoksi sonucunda adenozinin beyindeki konsantrasyonu artar ve bunun sonucu olarak adenozin solunumu azaltır. 

Cilt 7, Sayı 3 (1997)