pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - SAĞLIKLI ERİŞKİN SIÇANLARDA İŞİTMENİN DİSTORSİYON ÜRÜNÜ OTOAKUSTİK EMİSYON ÖLÇÜM YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
YAVUZ ATAR, İLHAN TOPALOĞLU, ZİYA SALTÜRK, HİLMİ UĞRAŞ

Amaç: Erişkin sıçan grubunda kohlea kaynaklı otoakustik emisyonların distorsiyon ürünü otoakustik emisyon cihazı ile ölçüm sonuçlarının ve uygulamanın değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışma 10 adet sağlıklı erişkin Wistar Albino sıçan üzerinde yapıldı. 1 ay arayla toplam iki kez otoakustik emisyon ölçümleri yapıldı. Ölçüm yapılırken orta kulağın durumu mutlaka değerlendirilmesi gerektiğinden, sıçanların kulakları otoskopik muayene ile değerlendirildi ve dış kulak yolunda buşonu olmayan, akut otit ve adeziv otit tespit edilmeyenler çalışmaya dahil edildi. Emisyonlar (2f1-f2 kübik distorsiyon ürünü bileşenleri) General Diagnostic modunda, hem DPgram hem de input-output (I/O) ölçümü şeklinde yapıldı. Bulgular: Sıçanlarda: DPgram’larda emisyon seviyeleri 1001, 1184, 1416, 1685, 2002 frekanslarında gürültü eşiğinin altındayken diğer test frekanslarında gürültü eşiğinin üstündeydi. I/O ölçümlerinde 3000 Hz frekanslarında, primer stimülusun 45, 50, 55 ve 60 dB olduğu ve 4000 Hz frekanslarında 45 dB ölçümlerde emisyon seviyeleri; gürültü eşiğinin altındayken diğer primer stimüluslarda gürültü eşiğinin üstündeydi. Sonuç: Özellikle gürültü eşiğinin üzerinde saptanan yüksek frekans ölçümler alçak frekans ölçümlere göre sıçanlarda işitmeye yönelik çalışma yapmak için daha uygundur. Distorsiyon ürünü otoakustik emisyonlar sıçanlarda rahatlıkla alınabilmektedir. Ancak sıçan otoakustik emisyon ölçümü yaparken karşılaşılan en önemli sorun sıçan dış kulak yolunun çok dar olması ve bu nedenle probun yerleştirilmesinde zorlukla karşılaşılmasıdır. 

Cilt 21, Sayı 4 (2011)