pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KANSERLERİN TOPLUMDAKİ DAĞILIMININ BELİRLENMESİ VE İNSİDANSIN TAHMİNİNDE KETEM KAYITLARININ KATKISI: KONYA ÖRNEĞİ
SAİD BODUR, MEHMET ALİ ERYILMAZ, SEHER CİVCİK, YASEMİN DURDURAN

Amaç: Bu çalışmada, KETEM’e başvuranların yakınlarında öykülenen kanser olgularının demografik görünümünün belirlenmesi ve insidansın tahmin edilmesinde KETEM kayıtlarının kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Bu tanımlayıcı kayıt taraması çalışması, Konya KETEM’de tutulan 2007-2010 yıllarına ait kayıtlar üzerinde 2011 yılında gerçekleştirildi. KETEM’in elektronik ortamdaki verilerinden çalışma için gerekli olanları süzülerek ve kişisel bilgilerden arındırılarak, otomasyon birim yetkilisinin gözetiminde Excel dosyası formatında elde edildi. Bulgular: Konya KETEM’e 2007-2010 yıllarında başvuran toplam 21802 kişinin yaş ortalaması 44±12 yıl olup, % 94’ü kadındı. Başvurular en çok Mart-Nisan aylarında yapılmış olup başvuru sayısı yıllar içinde azalmaktaydı. Meme, serviks, cilt, kolon ve prostat panellerinde olmak üzere 21802 kişide toplam 46548 tarama yapıldı. Taramaya katılanlardan 6556’sında (% 30) aile ve yakın akrabasında kanser öyküsü olduğu saptandı. En sık ifade edilen kanserler akciğer, meme ve kolon kanserleriydi. En sık kanser öyküsü verilen yakınlar, baba, anne ve kardeş idi. Yakınlarında kanser bildirimi sigara içme durumu, menopoz durumu, son gebelik yaşı ve toplam emzirme süresi ile ilişkili bulundu. KETEM kayıtlarından elde edilen kanser türlerinin dağılımı ulusal kanser kayıtlarındaki dağılımla ile uyumluydu. Sonuç: KETEM’e başvuranların üçte birinin ailesi veya yakın akrabası kanser öyküsüne sahiptir ve en sık bildirilen kanserler meme ve akciğer kanseridir. KETEM kayıtları toplumun kanser haritasının çıkarılmasına ve insidans hesaplarına katkı sağlayabilir. 

Cilt 21, Sayı 4 (2011)