pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Servikal örneklerde human papillomavirus sıklığı ve genotip dağılımı
Duygu Fındık, Hatice Türk Dağı, Uğur Arslan

 

Amaç: Servikal kanser kadınlarda ikinci en yaygın kanser tipidir ve kansere bağlı ölümlerin de ikinci en sık nedenidir. Yapılan epide-miyolojik çalışmalar serviks kanseri için majör risk faktörünün human papillomavirus (HPV) olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı HPV DNA araştırılması için laboratuvarımıza gönderilen servikal örneklerde HPV varlığının ve genotiplerinin belirlenmesi-dir. Gereç ve Yöntem:İncelenen servikal örneklerde PCR yöntemi ile HPV DNA araştırıldı ve revers hibridizasyon yöntemi ile HPV 
tiplendirilmesi yapıldı. Bulgular:Çalışmaya alınan ikiyüzelli adet servikal örnekten 29’u (%11.6) sadece yüksek riskli, 12’si (%4.8) sadece düşük riskli ve 7’si (%2.8) yüksek ve düşük riskli birlikte pozitif olmak üzere toplam 48 (%19.2) örnekte HPV DNA saptandı. Yüksek riskli HPV genotiplerinden HPV 16 %18.7 ve HPV 30’s+50’s %1 2.5 oranında tespit edildi. Sonuç:Çalışmamızda yüksek riskli tiplerden olan HPV 16 en yüksek oranda saptanırken diğer tipler ise farklı sıklıklarda belirlenmiştir. Ülkemizde HPV DNA ve HPV 
tip prevalansının saptanması ve HPV aşısının kapsadığı popülasyonun belirlenmesi için benzer demografik özelliklere sahip hasta/kontrol gruplarının katıldığı ve standart bir yöntemin kullanıldığı geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Cilt 22, Sayı 4 (2012)