pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - SOL OVER TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN PELVİK AKTİNOMİKOZ
MEHMET İLHAN, MUSTAFA UYGAR KALAYCI, KAPLAN BAHA TEMİZGÜNÖL, MEHMET KARABULUT, ALİ KOCATAŞ, NURTEN SEVER, HALİL ALIŞ

Amaç: Aktinomikoz oluşturduğu paraovaryan kronik granülomatöz reaksiyonla, çevre organlara yapışık solid kitle haline gelir ve bu görüntüsü nedeniyle malignite ile karıştırılabilir. Bu çalışmada adnekste malign tümöral kitle ön tanısıyla ameliyat edilen ve cerrahi sonrası histopatolojik inceleme ile tanı konan pelvik aktinomikoz olgusu literatür eşliğinde sunuldu. Olgu sunumu: Sol adneksiyal kitle tanısıyla salpingooferektomi ve hartman ameliyatı yapılan 51 yaşında kadın hasta. Ameliyat sonrası pelvik aktinomiçes tanısı konuldu. Sonuç: Aktinomikozun cerrahi öncesi tanısı genellikle zordur. Klinik ve radyolojik özellikleri ayırt edici olmadığından tanı çoğunlukla ameliyat sonrası konur. 

Cilt 21, Sayı 4 (2011)